Sắp xếp:
Kinh nghiệm của tụi mình: Bước 1: Bạn Chồng đi lên Ủy ban Xã / Phường (nơi Chồng có Hộ Khẩu) xin giấy xác nhận độc thân. Khi đi cầm theo CMND + Hộ Khẩu => Lấy được giấy ...